نمایش دادن همه 22 نتیجه

بستنی اسکوپی(3اسکوپ)

تومان60.000

بستنی مخصوص تون

تومان100.000

جارکیک انبه(بستنی انبه + کیک شکلاتی + شیر و خامه + اسپرسو)

تومان90.000

جارکیک توت فرنگی(بستنی توت فرنگی+کیک شلاتی+شیروخامه+اسپرسو)

تومان90.000

جارکیک ساده (بستنی وانیلی + کیک شکلاتی + شیر و خامه)

تومان85.000

جارکیک شکلات (بستنی شکلاتی + کیک شکلاتی + شیر و خامه+اسپرسو)

تومان90.000

جارکیک وانیل(بستنی وانیلی + کیک شکلاتی + شیر و خامه + اسپرسو)

تومان90.000

شیک اسپرسو

تومان85.000

شیک انبه

تومان80.000

شیک انبه

تومان80.000

شیک بادام

شیک بادام زمینی

تومان80.000

شیک بیسکوئیت

تومان75.000

شیک شاتوت

تومان75.000

شیک شکلات

تومان75.000

شیک طالبی

تومان75.000

شیک کارامل

تومان75.000

شیک کوکی

تومان80.000

شیک لوتوس

تومان90.000

شیک نوتلا

تومان95.000

شیک هلو

تومان75.000

شیک وانیل

تومان75.000